Rätt steg idag – en hållbar affär i morgon

Är du redo för omställningen?

Mänskligheten står inför en av de största omställningarna någonsin och och det behöver gå fort. De bolag som tidigt identifierar sitt bidrag till transformationen kommer att överleva och hitta nya lönsamma affärsmodeller. Tillsammans med TellUs21 kan vi blicka in i framtidens hållbara ekonomi och ta fram en långsiktigt hållbar strategi, vägen dit och de konkreta verktyg som behövs för att nå de nya hållbara affärsmöjligheterna.

Detta kan vi hjälpa er med:

– Är ni på rätt väg in i den nya ekonomin? TellUs21 hjälper er att navigera rätt och framtidssäkra er strategi så att ni kan hitta nya hållbara affärer i framtiden.
– Vilken roll ska ni spela i omställningen till en hållbar ekonomi? Om ni lyckas med er profilering så kommer det att leda till att ni kan hitta nya kunder och få affärer av de kunder som ställer de tuffaste hållbarhetskraven.
– Har ni en framtidssäkrad strategi? Hitta hållbarhetsutmaningar i er befintliga strategi. Det handlar om att balansera alla hållbarhetsaspekter som lönsamhet, miljö, arbetsmiljö, kvalitet etc så man hittar en bra balans mellan alla de hållbarhetsaspekter som är viktiga för er verksamhet. .
– Har ni finansiering för era hållbara projekt? Det finns idag möjligheter att kunna låna pengar till en rabatterad kostnad om ni tecknar gröna lån eller gröna obligationer för era miljö och klimatprojekt. TellUs21 hjälper dig att skapa ramverket för detta och inte minst att kunna utnyttja de kommunikationsmöjligheter som öppnas om ni väljer att teckna gröna lån eller emittera gröna obligationer.
– Vet alla varför hållbarhetsarbetet är viktigt? Ökad kunskap leder till ökat engagemang och TellUs21 kan hjälpa dig att hålla utbildningar inom hållbarhet, klimatarbete, revision, lagstiftning eller ta fram webbaserade utbildningar till alla anställda och andra intressenter.
– Har ni ett effektivt arbetssätt? Skapa ett effektivt ledningssystem som leder er till ett mer hållbart företagande. TellUs21 har lång erfarenhet av ledningssystem enligt bl.a. ISO 14001, 9001 och 45001 och vet hur ledningssystemet kan bidra till en ökad lönsamhet.
– Når ni ut med ert hållbarhetsarbete? Vässa den interna och externa hållbarhetskommunikationen så att du når ut till kunder, anställda och andra viktiga intressenter.
– Gör ni det ni har sagt att ni ska göra? TellUs21 hjälper dig med revisioner, klimatberäkningar, analyser och tar fram lösningar på hur ni kan visualisera din hållbarhetsprestanda för kunder och anställda.
– Har ni driv i era hållbarhetsprojekt? TellUs21 kan som projektledare eller specialist hjälpa er att nå framdrift i era strategiska projekt och ta fram analyser och utredningar för att skapa framtida hållbara affärsmodeller.
– Behöver ni någon som kan er bransch? TellUs21 har lång dokumenterad erfarenhet av transporter, logistik, e-handeI, konsulting och energi.
– Behöver ni en tillfällig kollega? TellUs21 kan gå in som interimschef, hållbarhetscontroller, specialist etc för att få fart på ert hållbarhetsarbete.

Om mig

Tjugo år inom hållbar affärsutveckling

Tio år som konsult och VD. Tio år som miljö- och hållbarhetschef i svenskt och europeiskt näringsliv.

Engagemang

Stort engagemang för mina uppdrag och för att kunna bidra till en hållbar affär.

Branschspecialist

Lång erfarenhet från hållbarhetsarbete inom följande branscher: energi, logistik, e-handel, finans och konsultbranschen.

Nationell och internationell miljö

Ordförande för CLECAT Sustainable logistics Institute i Bryssel. Ordförande för Transportföretagens miljökommitté.

Erfaren chef

Jag har i mer än 10 år haft rollen som hållbarhets- och miljöchef på bland annat Vattenfall och PostNord.

Resan till hållbar e-handel

Se utdrag

Kontakta mig


Mårten Sjölin
vd

Epost: marten.sjolin@tellus21.se
Tel: 070-123 45 67